Walt Whitman


Oy Kaptan! Kaptanım!

Oy Kaptan! Kaptanım! Tamam oldu korkunç yolculuğumuz;
Her fırtınaya göğüs gerdi gemi, kazandık istediğimiz ödülü;
Liman yakın, duyarım çanları, etekleri zil çalar halkın,
Gözler izler dümdüz ilerleyen mağrur ve cüretkâr teknemizi:
Fakat oy yürek! Oy yürek! Oy yürek!
Oy Kaptanımın buz gibi
Ve ölü düşüp yattığı güvertedeki
Kanayan kızıl damlalar.

Oy Kaptan! Kaptanım! Kalk ve dinle çanları;
Kalk- bayram yapar bayrak senin için- senin için çalar borazanlar;
Senin için buketler ve kurdeleli göğüsler- senin için kalabalık sahiller;
Seni çağırır salınan kalabalıklar, hevesli yüzleri sana dönük;
Buraya gel Kaptan! Sevgili Babamız!
Yere düşmüşsün, soğuk ve ölüsün,
Güvertede bir rüya olmalı
Başını kaldıran bu kol.

Yanıt vermez Kaptanım, dudakları soluk ve suskun;
Kolumu hissetmez Babam, ne nabzı var ne de istenci;
Gemi demirledi sağ salim, tamam oldu yolculuk;
Korkunç yolculuktan gelir utku gemisi kazandığıyla;
Sevinin ey sahiller, ve çalın ey çanlar!
Fakat ben mahzun adımlarla yürürüm
Kaptanımın buz gibi ve ölü düşüp
Yattığı güvertede.

Walt Whitman (1819-1892, ABD)
Çeviren: İsmail Haydar Aksoy

Bir Tarihçiye

Ey sen geçmişi yücelten
Araştıran görünüşü, yüzeyini ırkların,
kendini sergileyen hayatı,
Ey sen insanı politik bir varlık olarak algılayan,
toplantılarda, hükümdar ve dinadamı olarak,
Ben, Alleghani-dağlarının yerlisi, davranıyorum insana
kendisi nasılsa kendi içinde kendi şartlarında,
çok ender görünen damarını sıkıyorum hayatın,
(çok gurur duyması insanın kendisiyle) ,
şimdiye değin yapılanların taslağını çiziyorum
Ben, Kişiliğin şarkıcısı, kurguluyorum geleceğin tarihini.

[’Inscriptions”dan]

Walt Whitman (31 Mayıs 1819 – 26 Mart 1892, A.B.D.)
Çeviren: İsmail Haydar Aksoy

Hayat Dolu Şimdi

Hayat dolu şimdi, yoğun, görünebilir,
Ben, kırk yaşında Birleşik Devletler’in sekseninci yaşında,
Yüzyıl sonra ya da yüzlerce yüzyıl sonraki birine bunlar
Henüz doğmamış olan seni arıyor bu dizeler.

Bunları okuduğunda görünebilir olan ben görünmez olurum,
şimdi sensin, yoğun, görünebilir, şiirlerimi gerçekleştiren,
beni arayan,
Yanında olduğumu ve senin yoldaşın olduğumu düşünüp
çok mutlu olacağını kurguluyorsun;
Say ki yanındayım.
(Yanında olmadığım konusunda çok emin olma.)

(“Calamus”dan)

Walt Whitman (31 Mayıs 1819 – 26 Mart 1892, A.B.D.)
Çeviren: İsmail Haydar Aksoy

Kalabalıkta

Kalabalıkta, arasında erkeklerle kadınların,
Farkına varıyorum birinin seçtiğine beni
gizli ve kutsal işaretlerle,
Benden başkası kabullenmiyor O’nu, babası bile, eşi, kardeşi,
çocuğu bile benden yakın değil O’na.
Bazıları şaşırmış, O değil – O tanıyor beni.
Ah sevgili ve kusursuz eşit adam,
Düşündüm ki keşfedersin beni böyle zayıf, dolaylı işaretlerle,
Ve aynı işaretlerle tanıyacağım ben de seni karşılaştığımızda.

(”Calamus”dan)

Walt Whitman (31 Mayıs 1819 – 26 Mart 1892, A.B.D.)
Çeviren: İsmail Haydar Aksoy