Eğer

Etrafındaki herkes soğukkanlılığını kaybedip de
Bundan ötürü seni suçlarken soğukkanlı kalabilirsen,
Herkes yapabileceklerin hakkında kuşku duyarken,
Onların kuşkularına izin verip kendine güvenebilirsen;
Bekleyebilirsen ve beklemekten usanmazsan,
Veya hakkında yalan söylendiğinde kendin yalana başvurmazsan,
Veya senden nefret edildiğinde nefrete geçit vermezsen,
Ve gene de aşırı iyi görünmez veya aşırı bilge konuşmazsan:

Düş kurabilir ve düşlerinin sana hükmetmesine izin vermezsen;
Düşünebilir ve düşüncelerini amacın yapmazsan;
Utkuyla ve felaketle karşılaşabilir
Ve bu iki madrabaza aynı şekilde davranabilirsen;
Anlattığın gerçeğin sahtekârlar tarafından
Aptallara tuzak yapılmasına dayanabilirsen,
Veya hayatını adadığın şeylerin yıkıldığını izleyebilirsen,
Ve eğilip aşınmış alet edevatla tekrar inşa edebilirsen:

Bütün kazanımlarını bir araya toplayarak
Bir yazı turada kaybetme riskini alabilirsen,
Ve kaybettikten sonra tekrar başlayabilirsen sıfırdan,
Ve tek bir sözcük bile sarfetmezsen kaybın hakkında;
Tutunabileceğin “dayan!” diyen iradenden başka
İçinde hiçbir şey kalmamışken,
Çoktan iş göremez halde olsalar bile
Yüreğini, sinirlerini ve kaslarını zorlayabilirsen gerektiğinde,

Güruhla konuşabilip de erdemini koruyabilirsen,
Veya krallarla yürürken halkla bağını koparmazsan,
Ne düşmanların ne de seven dostların canını acıtmazsa,
Aşırıya kaçmamak şartıyla herkes sana güvenebilirse;
Affetmez dakikanın her bir saniyesini
Menzil koşuna yaraşır bir şekilde doldurursan,
Senindir dünya ve dünyadaki her şey,
Ve –daha da önemlisi- artık adam olmuşsun demektir oğlum!

Rudyard Kipling (1865-1936, İngiltere)
Çeviren: İsmail Haydar Aksoy