Kaos ve Patlayış

Beynim karman çorman
yüreğim büyüyen bir kök
ve yarar beni içimden
ve tükürür dölle, çiçekle ve kanla

[1982]

Michael Strunge (1958-1986, Danimarka)
Çeviren: İsmail Haydar Aksoy