Hayat Denizi

Hayat denizi savurup duruyor beni devamlı.
Dalgalardan dağlar çıkarıyor düşman önüme dahası.
Yiğit dümenciler! – Kollayın beni!

Mesrop Mastotz
Çeviren: İsmail Haydar Aksoy

Etnik köken olarak Ermeni olmayan fakat Yunan olan Mesrop Mastotz, yaklaşık olarak 360-440 yılları arasında yaşamıştır. Mesrop Mastotz, 36 harften oluşan Ermeni alfabesini oluşturmuş olan kişidir. Ermeni hükümdarının sekreteri olarak çalışmış Mesrop Mastotz’un Ermeni alfabesini oluşturması Hıristiyanlığın propagandasını yaymak amacını taşımaktaydı. İncil’i kendi anadillerinde okumanın insanları daha kolay bir şekilde Hıristiyan yapacağı düşünülmekteydi. “Altın Çağ” olarak da adlandırılan 407-451 yılları arasında önemli ölçüde Hıristiyan edebiyat da üretilmiş bulunmaktadır.

Reklamlar