Hisseder Derim

hisseder derim
ellerinle
dondurulmuş
uyanır –
bir kuş örter
bedenimi
kanatlarıyla

[1982]

Merete Torp (d. 1956, Danimarka)
Çeviren: İsmail Haydar Aksoy