Yeni Bir Başlangıcın Yabanıl Düşleri

Soluksuz bir suskunluk var çevre yolunda bu gece
Ötesinde beton resiflerin
düşer lokantalar düşlere
mum ışığı çiftlerle
Yitik Alexandria yanıyor daha
milyarlarca ampülde
Kırmızı ışıkta avare hayatlar
kesişir hayatlarla
Yonca yaprağı yan yolların ötesinde
“Ruhlar ruhları yer genel boşluklarda”
Mutfak penceresinden duyulur bir piyano konçertosu
Bir yogacı konuşur Ojai’de
“Bütün adımlar bir zihnin içinde”
Ağaçlar arasındaki çayırlıkta
dinliyor aşıklar
evrenle yek vücud
olduklarını söyleyen üstadı
Giderek çiçekleşen gözler koklar çiçekleri
Ölümsüz bir suskunluk vardır
çevre yolunda bu gece
Pasifik gelgit dalgası gibi bir mil boyu
silip süpürür
Los Angeles en son gazını çeker içine
ve bütün ışıkları yanan Titanik gibi batar denizde
dokuz dakika sonra onunla birlikte batar
Willa Cather’in Nebraska’sı
Utah’ın üzerine gelir deniz
Mormon sandukaları sürüklenir midyeler gibi
kör olası bozkır kurtları & hiçliğe yüz
Omaha’da sahnede bir orkestra
Handel’in Su Müziği’ni çalmayı sürdürür
nefesli çalgılar suyla dolar
ve kenetlenir bascılar aşıklar gibi yatay şekilde
sanki bir duba olan enstrümanlarıyla
Şikago’nun Ortası bir kaydırak oluverir
gökdelenler doludur su bardakları gibi
Büyük Göller karışmıştır Budist salamurayla
Büyük Kitaplar yumuşatıldı Evanston’da
Milwaukee birası deniz köpüğüyle üste çıktı
Buffalo’nun Beau Fleuve’si birden tuz oldu
Manhattan Adası silinip süpürüldü onaltı saniyede
Amsterdam’ın gömülü direkleri yükseldi
Eastward’ı süpürürken büyük dalga
taşkınla alıp götürmek için eski Camembert Avrupayı
deniz asmalarında buğulanıyor manhatta
yıkanmış toprak uyanıyor yeniden yabanıllığa
duyulan tek ses engin bir tıngırtısıdır cırcırböceklerinin
deniz kuşlarının bir çığlığı yücelerde
boş sonsuzlukta
Hudson geri alırken çalılıklarını
ve Kızılderililer talep ederken kanolarını

Lawrence Ferlinghetti (d.1919, ABD)
Çeviren: İsmail Haydar Aksoy