Ferhad Şakilî


Tanışıklığımız

Bulutlu bir güzdü dağ ülkesinde.
Ruhumdaki acının sararmış yaprağını sarmalayan
binlerce yeşil ve rayihalı yaprağa dönüştün.
Ağacın yeşil dallarına
kızoğlankız ezgilerini bağlayan
güçlü bir rüzgâr oldun.
Bütün gece
o karanlık gökte uçup dururum
tanışıklığımıza benzeyen
o kentin manzarasına,
bir uçtan bir uca.
Bir elmasa dönüştürebileceğim
bir tek yıldız bile bulamam
süslemek için bu hüzünlü mevsimin yaldızdan tacını.

(Sollentuna, 1985)

Ferhad Şakilî (d.1951, Kerkük)
Çeviren: İsmail Haydar Aksoy

Acıların Kışı

1
Sevgilim, ne zaman bitecek acıların kışı?…
Ne zaman ıslatacağım susamış dudaklarımı
Aşk yağmuruyla
Gül ağzında?
– Bitmeli acıların kışı…

2
Ulaşmaz sana sevgimin sıcak mektupları
Parçalar onları duvarların bıçakları.
Ulaşmaz sana hatıramın ve düşlerimin yankısı
Duvarların geceleri boğar onları

3
Sevgili dostum,
Eğer güneş bir gün kaybolursa
Ara onu düşmanın zindanlarında

Ferhad Şakilî (d.1951, Kerkük)
Çeviren: İsmail Haydar Aksoy