Git, Güzelim Gül

Git, güzelim Gül, –
Zamanını ve zamanımı boşa harcayan o kadına söyle,
Bilsin artık,
O’nu sana benzettiğimde,
Nasıl şirin ve hilesiz gözükür gözüme.

Söyle zarafetlerinin gözetlenmesinden kaçınan
O genç kadına,
Ki senden doğan
Kimsenin oturmadığı o çöllerde,
Övülmeden ölmüş demektir.

Ücra ışıkta güzelliğin değeri
Küçüktür:
Gelsin diye davet et,
Arzulansın diye ıstırap versin kendisine,
Ve kızarmasın yüzü ki hayran kalınsın.

Öl sonra, ki O
Nadir her şeyin ortak yazgısı
Okunsun sende;
Nasıl da küçük bir parçasını paylaşırlar zamanın,
Ki böylesi şaşılacak ölçüde şirin ve adildir.

Edmund Waller (1606-1687, İngiltere)
Çeviren: İsmail Haydar Aksoy