Köknar

Erkenden
Bakırsıdır köknarlar.
Böyle görmüştüm onları ben

Yarım yüzyıl kadar önce
İki dünya savaşından önce
Genç gözlerle

(1953)

Bertolt Brecht
Çeviren: İsmail Haydar Aksoy