Paçavralar içinde yürümek
kirli ellerle
pis ayaklarla
kör
hayaları kesilmiş bir halde
penis ucu kesilmiş bir halde
yüreğin üstünde bir yara iziyle
Sırtımdan hançerlemeye cüret edemediler gene de
Onlara doğru dönmüştüm hep
Sakat bir halde
giderim dağlara doğru
bir kız evladının yol göstermesiyle
ki belki de bacımdır benim
Duyarım onların hoş kokularını
Bilirim onların yükselişlerini.

[“Efsaneler ve Mirolóyiler”den]

Gunnar Ekelöf (1904-1968, İsveç)

Çeviren: İsmail Haydar Aksoy

Reklamlar