DAĞ VE IRMAK

 

Bir dağ var ülkemde,

bir ırmak var ülkemde.

 

Gel benimle.

 

Tırmanır gece dağa.

Düşer açlık ırmağa.

 

Gel benimle.

 

Kimlerdir acı çeken?

Bilmem, fakat benimdir onlar.

 

Gel benimle.

 

Bilmem, fakat çağırırlar beni

ve derler ki bana: “acı çekeriz bizler”.

 

Gel benimle.

 

Ve derler ki bana: “Senin halkın,

senin bahtsız halkın,

arasında dağla ırmağın,

tuzla ve acılarla,

dövüşmek istemezler bir başına,

sensin bekledikleri, dostum”.

 

Oy, sevdiğim sen,

ey küçük, buğdayın

kızıl tanesi,

 

amansız olacak kavga,

amansız olacak hayat,

fakat geleceksin benimle sen.

 

[“Kaptanın Dizeleri”nden]

Pablo Neruda (1904-1973)

Çeviren: İsmail Haydar Aksoy

Reklamlar