LÂNET

 

Ey kırışmış yurdum, yemin ediyorum: külünde

doğacaksın bir çiçek gibi sonsuz sudan,

yemin ediyorum: senin kuruyan ağzından fışkıracak

ekmeğin taçyaprağı ve israf olmuş,

kutsanmış başak. Lanet olsun,

lanet, lanet olsun toprak arenasına gelen

balta ve yılan sahiplerine, lanet olsun onlara

Mağripli ve haydut için meskeninin kapılarını

ta bugüne kadar açanlara:

neler yapmıştınız? Gel, gel lambayla,

bak o ıslanmış toprağa, bak o küçük kara kemiğe

ateşlerin tükettiği, İspanya’nın giysisi

mermilerle delik deşik.

 

[“Üçüncü Konaklama (1935-1945)” kitabının “Yürekteki İspanya” bölümünden]

Pablo Neruda (1904-1973)

Çeviren: İsmail Haydar Aksoy

 

Çevirenin Notu: Fas, Moritanya ve yeni kurulmuş Sahra Cumhuriyeti, eskiden İspanya’nın sömürgeleriydi. İspanyolca “Maures” olarak adlandırılan bu bölgeye Türkçe “Mağrip” denilmektedir. Cumhuriyet yönetimine başkaldıran Franco, Fas Garnizon Komutanlığı görevini yürütmekteydi. Franco’nun ordusu sömürge askerlerinden ve lejyonerlerden de oluşmaktaydı. Neruda’nın şiirlerinde “Mağripli” olarak yer alan deyimi Franco’nun ordusu şeklinde algılamak gerekir.