Şili’nin Babası

Recaberren, Şili’nin oğlu,
Şili’nin babası, babamız bizim,
toprak ve ıstıraplarla şekillenmiş
yapıtından ve çizginden
doğar gelecek
utku dolu günlerin gücü.

Anayurtsun sen, bozkır ve küçük bir kasaba,
kum, balçık, okul ve evsin sen,
yeniden ayağa kalkış, yumruk, hücum,
düzen, tören alayı, saldırı, buğday,
kavga ve büyüklük ve direnişsin sen.

Recabarren, senin çehrenin altında
anayurdu yaralardan ve felçten temizlemeye
ant içiyoruz.

Ant içiyoruz ki, yükseltecek
çıplak çiçeğini özgürlük
bu gasp edilmiş topraklar üzerinde.

Ant içeriz ki senin yolunu izleyeceğiz
halkın zaferine kadar.

[“Evrensel Şarkı”nın dördüncü bölümü “Kurtarıcılar”dan]

Pablo Neruda (1904-1973)

Çeviren: İsmail Haydar Aksoy