Amazon

Amazon,
su hecelerinin başkenti,
atasın sen,
bereketliliğin
gizemli sonsuzluğu,
ırmaklar akar sana
kuşlar gibi pike yaparak, yanık renkli
keski kalemleri örter seni,
büyük, ölü ağaç gövdeleri doldurur seni rayihayla,
ay ne gözleyebilir ne de boyunu ölçebilir senin,
sen gelinlik bir bitki gibi
en ıssız köşene dek yemyeşil tohumla
yüklüsün, vaftiz olmuşsun yaban baharın gümüşüyle,
kıpkızıl kesilirsin ölü ağaçlarla,
ay ışığında mavisin taşların arasında,
ağırbaşlı bir gezegen yolu gibi
demir grisi bir kokuyla örtülüsün sen.

[“Evrensel Şarkı”nın birinci bölümü “Yeryüzündeki Lamba”dan]

Pablo Neruda (1904-1973)

Çeviren: İsmail Haydar Aksoy