Göksel Şairler

 

Neler yaptınız Gide okuyanlar,

Entelektüeller, Rilke hayranları,

kutsal gizemlerin yorumcuları, sahte varoluş

sihirbazları, bir mezarda

alevlenen sürrealist

gelincikler, moda gereği

Avrupalılaşmış ceset,

kapitalist peynirdeki solgun kurtçuk,

neler yaptınız

kaygının hükümetine karşı,

bu karanlık insan hayatı için,

bu tekmelenmiş varlık,

bu pisliğe zorla bastırılmış baş için

bu kötü davranılmış hayat

bu dirençli öz için?

 

Kaçmaktı tüm yaptığınız:

Sattınız yığılmış çöpü,

göksel bir saç arıyordunuz,

korkak bitkileri, kırılmış tırnakları,

“Mutlak güzel”i, “sihrin gücü”nü,

korkutulmuş zavallıların eserlerini,

gözleri görmemek için, etkilemek için

o hassas göz bebeklerini,

hakkınızdan gelmek için sizin

efendilerin fırlattığı

kirli artıkla dolu kaplarla,

ölüm savaşında taşı görmeden,

savunmadan, fethetmeden,

mezarların kıpırdamaz, çürümüş

çiçekleri üzerine düşerken yağmur

mezarlıkların sallanan

çelenklerinden daha da uysal.

 

[“Evrensel Şarkı”nın beşinci bölümü “Aldatılmış Kum”dan]

 

Pablo Neruda (1904-1973)

Çeviren: İsmail Haydar Aksoy

Reklamlar