Soluğun Uykusuzluğu

Daha önce hiç
İşitmemiştim soluğun
Görülmeyen şiirini: hiçlik
İşittim ben
Yalnızca organların sessizliğini
Ama hayatın gizemiydi
Bu
Kimseler
Anımsamazken bedeni
Ki gerçekte
Uykuyla
Aynı kumaştan dokunmuştur o

Sebastiao Uchoa Leite (d. 1935, Brezilya)
Çeviren: İsmail Haydar Aksoy

Reklamlar