Bunalım Kokusuna Katkıda Bulunmayalım

Niçin öylesine sertçe itersiniz birbirinizi
otobüste, kış kendi başına yeterince dehşetlidir.
Ne biliyoruz ki iyilik ve kötülük hakkında?
Bunalım kokusuna katkıda bulunmayalım.
İnsanların çoğu yaşamak için büyük
çaba gösterir, ve her sabah uyanma görevini
yerine getiren kimse, saygıyı hak etmektedir.

Niels Hav (d.1949, Danimarka)
Çeviren: İsmail Haydar Aksoy

Reklamlar