Nergisler Arasında

 

Çevik, eğri büğrü ve boz Mart değnekleri misali

Eğilir nergisler arasında, mavi gemici ceketiyle Percy.

Akciğerindeki bir şeyden kurtulmaktadır.

 

Nergisler de büyük bir şeye doğru eğilmekte:

Percy’nin dikişlerinin sıkıntısını hafiflettiği ve yürüdüğü

Ve yürüdüğü o yeşil tepede, çınlatır onların yıldızlarını.

 

Bir saygınlığı var bunun; bir resmiyeti var –

Bandajlar gibi canlıdır çiçekler, ve iyileşmektedir adam.

Eğilirler ve dikelirler: böylesi saldırılardan çok çekmişlerdir!

 

Ve seksenlik adam sever küçük demetleri.

Hayli efkârlıdır; berbat rüzgâr nefesini dener adamın.

Çocuklar gibi yukarı bakar nergisler, hızla ve beyazca.

 

5 Nisan 1962

 

Sylvia Plath (1932-1963)

Çeviren: İsmail Haydar Aksoy

Reklamlar