Ekinkargalarıyla, Kış Manzarası

Taş savak arasından düşer değirmen arkındaki su
siyah gölete baş aşağı
ki orada, pestenkerani ve mevsimsiz, bir yalnız kuğu
kar misali lekesizce yüzer, o beyaz yansımayı
batırmaya teşne bulutsu zihne sataşarak alayla.

Haşin güneş batmaktadır bataklığın üstünde,
turuncu bir kiklop-gözü, daha fazla bakmayı
hor görür hayal kırıklığının bu manzarasına;
karanlığı tüy gibi ekleyerek düşünceye, dururum ayakta
bir ekinkargası misali, tehditkârım kış gecesi bastırırcasına.

Bıldır yazın kamışları hakkedilmiş buzda
tıpkı gözümdeki hayalin gibi; acımın camını
kırar kuru ayaz; kayayı çatlatıp dışarı çıkan
hangi tesellidir, yürek viranesini yeniden
yeşertmek için? Kim yürümüştü ki bu avuntusuz yerde?

(1956)

Sylvia Plath (1932-1963)

Çeviren: İsmail Haydar Aksoy

Reklamlar