X

 

Şapkam hakkında ne düşünürler

Polonya’da bundan yüz yıl sonra?

 

Kanıma hiç dokunmamışlar

ne söylerler şiirim hakkında?

 

Nasıl ölçülür bira bardağından

aşağı doğru süzülen köpük?

 

Ne yapar bir sinek tutukluysa

Petrarca’nın bir sonesinde?

 

[“Sorular Kitabı”ndan]

 

Pablo Neruda (1904-1973)

Çeviren: İsmail Haydar Aksoy