Her Durumda Savaştı Bunlar

Her durumda savaştı bunlar
ve kimi inanarak
pro domo, her durumda ….

Öldü bazıları, pro patria,
yürüdü dikerek gözünü cehenneme
inanarak yaşlı adamların yalanlarına, sonra inanmayarak
geldi vatanına, yalandan bir vatana,
onca aldatmanın vatanına,
eski yalanların ve yeni rezaletlerin vatanına;
tefecilik çağlarca yaşlı ve çağlarca semizdi
ve yalancılar piyasadaydı.

Hiç olmadığı kadar cüret, hiç olmadığı kadar israf.
Genç kan ve yüce kan,
elma gibi yanaklar, ve güzel vücutlar;
hiç olmadığı kadar metanet
hiç olmadığı kadar açıksözlülük,
eski günlerde hiç söylenmemiş düş kırıklıkları,
isteriler, siper itirafları,
ölü karınlardan yükselen kahkaha.

 

Ezra Pound (1885-1972)

Çeviren: İsmail  Haydar Aksoy

Reklamlar