Denizin Altı

Hem akıllıyım hem budala,
Dönüp durur etrafımda bu yer sen geldikten sonra,
Güz güllerinden yapılmış bu uydurmaca,
Bürünür altın bir renge sonra, bambaşka.

Ve biri arar bu şeylerin içini el yordamıyla
İnce yosunlar gibi erişir; altında
Solgun yeşil çalkantı yavaş yavaş dalgalanmakta,
İsimlerinden daha eski bu şeylerin ortasında,
Bu şeyler ki Tanrı’ya aşina.

 

Ezra Pound (1885-1972)

Çeviren: İsmail  Haydar Aksoy

Reklamlar