XLII

 

Birini hep bekleyen birini hiç beklememişten

daha fazla mı acı çeker?

 

Nerede sonlanır acaba gökkuşağı,

senin ruhunda mı yoksa ufukta mı?
İntihar edenlerin gökleri mi olur yoksa

görünmeyen bir yıldız?

 

Göktaşından düşmüş demirden

üzüm bahçeleri nerede hani?

 

[“Sorular Kitabı”ndan]

 

Pablo Neruda (1904-1973)

Çeviren: İsmail Haydar Aksoy

Reklamlar