Bay Styrax

1

Bay Hecatomb Styrax, büyük bir mülkün
ve güçlü kasların sahibidir,
“Mavi formalı”dır ve dağcıdır, evlendi
28 yaşındayken,
Henüz bakir idi o yaştayken,
“Virgo” tabiri Ortaçağ Latince’sinde erildir;
Beceriksizlikleri
Karısını bir dinsel aşırılıktan öbürüne sürükledi.
Adamın şehveti eksik olduğundan
Terk etti kadın o kilise papazını;
Çağdaş ve ahlâksal bir kültün
Baş rahibesidir şimdi kadın,
Ve şimdi bile, Bay Styrax
İnanmaz estetiğe.

2

Biraderi çingenelere takmış kafayı,
Fakat Bay H. Styrax’ın damadı
İtiraz etmektedir kokulu sigaralara.
Niccolo Machiavelli konuşma tarzıyla:
“Böylece kendi çemberinde ilerler şeyler”;
Ve böylece imparatorluk korunur.

(Moeurs Contemporaies I)

 

Ezra Pound (1885-1972)

Çeviren: İsmail  Haydar Aksoy

Reklamlar