Arides

Utangaç Arides
çirkin bir kadınla evlendi,
Usanmıştı kendi hayat tarzından,
Başka bir şeyi yapar gibi bunu da yapabilirim
Diye düşündü lakayt ve bezgin.

Gönlünden şunları geçirerek, ”Kendime faydam yok”
Beni isterse, alsın beni.”
Gitti felaketine doğru.

 

Ezra Pound (1885-1972)

Çeviren: İsmail  Haydar Aksoy

Reklamlar