93.Kanto’dan


Güz yaprakları savrulur elimden,
agitante calescemus … (1*)
ve soğur rüzgâr güze doğru.
Lux in diafana, (2*)
Creatrix, oro. (3*)
Ursula benedetta, oro (4*)
Arzu saatlerinde,
per dilettevole ore, (5*)
Yol göster ardılına,
Ysolt, Ydone, (6*) (7*)
merhamet et,
Picarda, (8*)
merhamet
Kanatlı baş yanında, (9*)
kanat değnek yanında, (10*)
merhamet;
İsis-Luna’nın boynuzları yanında, (11*)
merhamet.
Yatıyor siyah panter gül ağacının altında.
J’ai eu pitié des autres. (12*)
Pas assez! Pas assez! (13*)
Benim için hiçbir şey. Fakat o çocuk
yürür huzur içinde bazilikasında, (14*)
Orada neredeyse katıdır ışık.

Ezra Pound (1885-1972)

Çeviren: İsmail  Haydar Aksoy

Çeviri Notları:
(1*) agitante calescemus: anaforda katılaşmalıyız
(2*) Lux in diafana: O ışık geçirmezdeki ışık
(3*) Creatrix, oro: Dişi yaratıcı, yalvarırım.
(4*) Ursula benedetta, oro: Kutsanmış Ursula, yalvarırım.
(5*) per dilettevole ore: aşk saatlerinde
(6*) Ysolt: İsolde. Aşk konulu bir Orta Çağ romanı olan “Tristian ve İsolde”nin kahramanlarından biri.
(7*) Ydone: Tanrıça Dione.
(8*) Picarda: (Fransa’nın Kuzey Batısı) Picardie’li kız
(9*) Kanatlı baş: Hermes’in başı. Tanrıların elçisi olarak şapkasında kanat taşırdı Hermes.
(10*) Kanat değnek: Hermes’in değneği.
(11*) İsis-Luna: Mısırlı Tanrıça İsis ile Romalı Ay Tanrıçasının Pound tarafından birleştirilmiş hali.
(12*) J’ai eu pitié des autres. : Başkalarına merhamet gösterdim.
(13*) Pas assez! Pas assez! : Yeterli değil! Yeterli değil!

Reklamlar