90.Kanto’dan


Süt mavisi sularda ayın mavnası
Kuthera δεινά (1*) (2*)
Kuthera sempiterna (3*)
Ubi amor, ibi oculus. (4*)
Vae qui cogitatis inutile. (5*)
quam in nobis similitudine divinae
reperetur imago. (6*)
”Kucağında Toprak Ana”
dedi Randolph
ήγάπησεν πολύ (7*)
liberavit masnatos. (8*)
Castalia tıpkı ay ışığı (9*)
ve dalgalar yükselir ve düşer,
Evita, bira salonları, semina motuum, (10*)
kavruk çimene, şimdi yağmur
alışkanlıktan küstah değil,
fakat algılayıştan hiddetli,
Sibylla, (11*)
yapı döküntüsü altından
m’elevasti (12*)
acının ötesinde donuk kenardan,
m’elevasti (12*)
Erebus’un dışından, derinde yatan (13*)
toprak altındaki rüzgârdan,
m’elevasti (12*)
cansız havadan ve tozdan,
m’elevasti (12*)
o büyük firarda,
m’elevasti, (12*)
İsis Kuanon (14*) (15*)
ayın zirvesinden,
m’elevasti (12*)
engerek yılanı kımıldar tozda,
o mavi yılan
kayar kaya gölünden
Ve indirirler şimdi ışığı sulara
lambalar yüzer kürekçilerden
denizin pençesi dışarı sürükler onları.
“De fondo” dedi Juan Ramon, (16*)
bir deniz kızı gibi, yukarı,
fakat ışık dikeydir, yukarı doğru
ve Castalia’ya,
su fışkırır kayadan
ve Arethusa’nınki misali o yassı havuzda (17*)
bir sessizlik papirüste.
Sunağı vardır korunun
karaağaçların altında, o tapınakta, sessizlikte
bir yalnız su perisi havuz başında.

Ezra Pound (1885-1972)

Çeviren: İsmail  Haydar Aksoy

 

Çeviri notları:

(1*) Kuthera: Doğru yazılışı Kyheréia. “Kythera adasından gelen kadın.” Aşk tanrıçası Afrodit’in takma adlarından biri.
(2*) δεινά: dehşet verici.
(3*) sempiterna: ebedi, sonsuz.
(4*) Ubi amor, ibi oculus: Aşkın olduğu yerde göz vardır.
(5*) Vae qui cogitatis inutile: Faydasız düşünceli olansan, üzül.
(6*) quam in nobis similitudine divinae reperetur imago: gene de tanrısal görüntüye benzer şekilde içimizde bulunur.
(7*) ήγάπησεν πολύ: çok sevinmişlerdi.
(8*) liberavit masnatos: azat ettiğinde köleleri.
(9*) Castalia: Roma mitolojisinde şiir sanatının kaynağı.
(10*) semina motuum: devinimlerin tohumu.
(11*) Sibylla: Bir Roma söylencesindeki falcı kadın.
(12*) m’elevasti: kaldırdın beni; yücelttin beni
(13*) Erebus: Grek mitolojisinde, ruhların Hades’e giderken geçtikleri yeraltındaki karanlık bölge.
(14*) İsis: Kocası yeraltı dünyasına egemen olan Mısırlı ana tanrıça.
(15*) Kuanon: Kuan Yin. Çin mitolojisinde, aşk ve ay tanrıçası.
(16*) De fondo: derinden, aşağıdan.
(17*) Arethusa: Grek mitolojisinde bir su perisinin adı.

Reklamlar