79.Kanto’dan


Ey Vaşak, koru bu meyve bahçesini,
Uzak dur Demeter’in saban izinden (1*)

Ateş vardır bu meyvenin içinde,
Pomona, Pomona (2*)
Hiçbir cam daha berrak değildir bu ateşin kürelerinden
hangi deniz daha berraktır ateşi barındıran
narın bedeninden?
Pomona, Pomona, (2*)
Vaşak, adı Melagrana (3*)
ya da Nar tarlası olan
bu bahçede nöbet tut
Deniz daha berrak değildir gökmavisinde
Ne de ışığı getiren Heliadlardan (4*)

Vaşaklar var burada Vaşaklar var burada,
Bir ses mi var leoparın veya bassaridin (5*)
veya yılanın veya kımıldayan yaprakların ormanında?

Cythera, burada vaşaklar var (6*)
Bodur meşe çiçeklenecek mi?
Bir gül dizisi var bu çalılıkta
Kırmızı? Beyaz? Hayır, bunların arasındaki bir renk
Nar açıldığında ve ışık düştüğünde
yarısı arasından

Vaşak, bu güllerin dikenlerinden sakın
Ey Vaşak, γλανκϖπις gelirsin zeytin bahçelerinden, (7*)
Kuthera, burada Vaşaklar var ve yılanların kuyruk şaklatışı (8*)
Eski yaprakların tozu kımıldar
Değiş tokuş yapar mısın gülleri meşe palamuduyla
Vaşaklar yerler mi diken yapraklarını?
Bu şarap kavanozunda neyin var?
ίχώρ, vaşaklar için mi? (9*)

Vaşaklar arasında maelid ve bassarid; (10*) (5*)
kaç tane? Meşe ağaçlarının altında daha çok var,
Bekleriz burada gün doğumunu
ve bir sonraki gün doğumunu
üç gecedir vaşaklar arasında. Üç gecedir
meşe korusunda
ve asmalar kalındır dallarında
hiçbir asma mahrum değil çiçekten,
hiçbir vaşak mahrum değil çiçek kolyesinden
hiçbir Maelid eksik değil şarap kavanozundan (10*)
Melagrana’dır bu ormanın adı (3*)

Ey vaşak, elma şarabımı keskin kıl
Lekesiz kıl onu berrak kıl

Burada uzanmıştık kalicanthus ve kılıç çiçeği arasında (11*)
Heliadlar yakalanmış yaban gülü dizisinde (4*)
Çam kokusu karışır gül yapraklarına
Ey vaşak, benekli kürklü
ve keskin kulaklılardan nice nice ol.
Ey vaşak, gözlerin sarardı mı,
benekli kürklü ve keskin kulaklılarla?

Oranın içinde bassaridlerin dansı (5*)
Oranın içinde kentaurlar (12*)
Ve şimdi Faunus’la Priapus (13*) (14*)
Άϕροδίτην getirildi şükran duaları tarafından (15*)
Hücresi on leopar tarafından çekilir
Ey vaşak, koru benim üzüm bahçemi
Üzüm yaprağı altında şişerken üzüm
Ήλιος gelir bizim dağımıza (16*)
kırmızı bir alaz var çam iğnelerinin halısında

Ey vaşak, koru benim üzüm bahçemi
Üzüm yaprağı altında şişerken üzüm
Bu Tanrıça deniz köpüğünden doğdu
Hesperus altındaki havadan daha hafiftir (17*)
δεινά εϊ, Κύθηρα (18*)
dehşetengiz dirençli
Κόρη καί Δήλια καί Μαϊα (19*)
prelüd misali üç bölümlü
Κύπρις Άϕρόδιτη (20*)
deniz köpüğünden daha hafif bir taçyaprağı
Κύθηρα (21*)
aram (22*)
nemus
vult

Ey puma, Hermes’e adanmışsın, Helios’un hizmetçisi Cimbica. (23*) (16*) (24*)
Ezra Pound (1885-1972)

Çeviren: İsmail  Haydar Aksoy

Çevirenin notları:
(1*) Demeter: Grek mitolojisinde tahıl ve ölüm tanrıçası.
(2*) Pomona: Roma mitolojisinde meyve ağaçları tanrıçası.
(3*) Melagrana: İtalyanca, nar.
(4*) Heliadlar: Grek söylencesinde, güneş tanrısı Helios’un kavak ağaçlarına dönüşen kızları.
(5*) Bassarid: Şarap tanrısı Dionysos’un yanında dolaşan, tambur çalan ve kaplanları sevkeden kadın.
(6*) Cythera: Doğru yazımı Kytheréia.”Kytheria adasından gelen kadın.” Aşk tanrıçası Afrodit’e verilmiş adlardan biri.
(7*) γλανκϖπις: “glauk’opia”, alaz gözlü.
(8*) Kuthera: Doğru yazımı Kytheréia.”Kytheria adasından gelen kadın.” Aşk tanrıçası Afrodit’e verilmiş adlardan biri.
(9*) ίχώρ: tanrı kanı.
(10*) Maelid: meyve ağacı perisi
(11*) Kalicanthus: Grekçe, “güzel kenger bitkisi.”
(12*) Kentaur: Grek mitolojisinde yarı insan yarı at olan yaratık.
(13*) Faunus: Roma mitolojisinde çobanların tanrısı.
(14*) Priapus: Grek mitolojisinde verimlilik tanrısı.
(15*) Άϕροδίτην: Afrodit. Grek mitolojisinde aşk tanrıçası.
(16*) Ήλιος: Helios. Grek mitolojisinde güneş tanrısı.
(17*) Hesperus: Akşam yıldızı.
(18*) δεινά εϊ, Κύθηρα: dehşetengizsin sen, Kythera.
(19*) Κόρη καί Δήλια καί Μαϊα: Kız evladı ve Delia ve Maya.
(20*) Κύπρις Άϕρόδιτη: Kıbrıslı Afrodit.
(21*) Κύθηρα: Kythera.
(22*) aram nemus vult: koru bir sunak ister.
(23*) Hermes: Grek mitolojisinde yolların tanrısı. Ruhları Hades’e getiren tanrıdır.
(24*) Cimbica: Uydurulmuş bir isim. Muhtemelen, Pound kendisi için kullanmıştır bu ismi.

Reklamlar