49.Kanto

Yedi göl ve kimsenin yazmadığı bu dizeler için:
Yağmur: ıssız ırmak; bir yolculuk,
Donmuş buluttan ateş, alacakaranlıkta ağır yağmur
Kulübe çatısı altında bir fener vardı.
Kamışlar ağırdır; eğilmiştir;
ve ağlarcasına konuşur bambular.

Sonbaharın ayı; tepeler yükselir göller etrafında
günbatımına karşı
Akşam buluttan bir perde misali,
bir bulanıklık dalgacıkların üstünde; ve arasından
keskin uzun sivri uçları tarçının,
soğuk bir ezgi sazlıklar arasında.
Tepenin ardında keşişin çanını
taşır rüzgâr.

Yelken geçti buradan Nisan’da; döner galiba Ekim’de
Gümüşte solar tekne; usulca;
Irmakta tek başına alazlanır güneş.

Şarap bayrağının günbatımını tuttuğu yerde
Seyrek bacalar tüter çapraz ışıkta
O zaman kar bulutu gelir ırmağa
Ve zümrütle kaplı bir dünya
Bir fener misali yüzer küçük kayık,
Akan su pıhtılaşır sanki soğudukça. Ve San Yin’de
boş zamanları olan insanlar vardır.

Yaban kazları aniden konar kum setine,
Pencere boşluğuna toplaşır bulutlar
Geniş su; güzle çekilir kazlar
Balıkçı fenerleri üstünde takırdar ekinkargaları,
Göğün Kuzey çizgisinde kımıldar bir ışık;
Ki orada delikanlılar karides için ters çevirir taşları.
Bu tepe göllerine gelmişti Tsing bin yedi yüzlerde.
Göğün Güney çizgisinde kımıldar bir ışık.

Devlet zengin denilenleri yaratarak böylelikle borçlanır mı?
Rezalettir bu; Geryon’dur bu.
Eski kral zevk için yaptırmış olsa da
bu kanal hâlâ TenShi’ye çıkar

KEİ MEN RAN KEİ
KİU MAN MAN KEİ
JİTSU GETSU KO KWA
TAN FUKU TAN KAİ

Güneş yükselir; çalış
güneş batar; dinlen
kuyu kaz ve su iç
tarla kaz; tahıl ye
İmparator gücü mü? Ve bizim için nedir ki bu?

Dördüncüsü; dinginliğin boyutu.
Ve yabanıl hayvanları yola getiren güç.

Ezra Pound (1885-1972)

Çeviren: İsmail  Haydar Aksoy

Reklamlar