32.Kanto

“Devrim” dedi Bay Adams,
“İnsanların kafalarında gerçekleşti.”
… altmış top, on ton barutla,
10.000 tüfek ve süngü, kurşun, yatak örtüleri,
üniformalar ve bir albay, güvencelemek için onların tarafsızlığını … Amphitrite
ayrıldı Mart’ın onunda ilk varış yerine doğru …
ve bir dördüncüsüne ki
Morea Tüccarları’nın kalan borçlarının ödenmesi mukabilinde
et des dettes des dites Echelles
ki okuyabilirsin bunu dans les arréts principaux du Conseil, decembre, ‘soixante six.
armes et autres ustenciles qui ne peuvent étre que
pour le compte du gouvernement … Monsieur Saint-Libin trés au fait des langues du Pays,
connu des Nababs özellikle Hyder Ali … pour l’exciter, et a tailler des croupiéres
Anglois’e … peu délicat sur les moyens…. Portagoose ile bağlarımızı
kesmek için… ve Amphitrite konusuna gelirsek, Bey’fendiciğim
Beaumarchais’in denetiminde iyi işliyor,
Yükü özellikle mühimmat…
Şahitlerden bazıları O’nun (Burr’un) Ohio Kanalı’nda çıkarı olmadığını
Kanıtlamak isteyecektir…
Alışıldığı üzere, bir görüşün doğruluğunun veya yanlışlığının desteklendiği,
küçük itirazlara dayanan ve sağlamlarını aşan,
coram non judice.
Oryzia mutica, yayla veya dağ pirinci …
sonsuz hindiba tohumu … çok meşhur İsveç turbu …
Beni İmparator (Alexander) ile olan işte rectus in curia olarak atamanız için
dua ediyorum size ve O’nu temin ederim ki
en yüksek saygılarımla çekilene kadar çalışacağım … en azından
mazlum birinin durumundan daha iyi bir düzeye getirmek için
hizmetinde bulunacağım… Bize dönerseniz, iyi yetişmiş
bir çift çoban köpeği getiriniz… çok istenirdi ki
savaşın önüne geçilebilseydi.
Hurufatta antimon çok önemli olduğundan, Bay Ronaldson’u
Emrinize amade ediyorum.
… koşullar elverirse, önlenebilir…
Kızılderilileri uygarlaştırmak için, dinsel hizmetlerle başlamış …
o kadim beyhude işlerdeki büyük ıslahat …
Şunlar başarıldı. Öncelikle, davar yetiştirerek
Mal mülk değeri hakkında bilinç edinmek …
Bu değeri hesaplamak için aritmetik, üçüncü olarak yazı yazma, ki
Hesapları tutmaya yarar, ve burada emek vermeye başlarlar;
Çiftlikleri çitle çevrelerler, ve kadınlar örgü örer ve yün eğirirler …
Dördüncü olarak, Robinson Crusoe ile birlikte ilk keyifleri olan
Ezop Masalları’nı okumak. Creekler, Chrokeeler, ki bu ikincileri
Bir hükümet kurmakta şimdilerde.
… ve çokları, tıpkı saygıdeğer kişiler gibi, vaazda bulunanların aksine
yeminle ifade verdiler…
… ağır işle, yoksullukla, cehaletle onları altta tutmak
lüzumlu görülür,
ve tıpkı arılardan alır gibi, onların kazançlarından olabildiğince almak,
bu sürekli çalışmanın uygun artıdeğer sağlayabilmesinin
koşulu ancak
ucu ucuna yetecek bir hayattır. Ve bu kazançları
insanların gözlerini kamaştırmak amacıyla
kendilerinin ihtişam ve tembellik içindeki ayrıcalıklı düzenlenlerini
sürdürmeye kullanırlar… sanki daha üstün varlıkların
bir düzeniymiş gibi… Haziran 12, sene 23, Yargıç Johnson’a…
ister bir domuz patikası, ister ahırı olsun veya temsilci odası olsun,
her şey önlerinde eğilsin ve onların düşünmesine yol açacak şeyleri
uzaklaştır… ve böylece daha çok hayvanlaşsınlar…

Yine yiyiyor birbirlerini Avrupa’nın yamyamları…
baktığı dava haricinde, mahkemecilik oyunundaki davada hukuğun ne olacağını söylemek,
Yargıç Marshall usule aykırı…
… büsbütün düşünemez olur hayvan
o organdan mahrum bırakılırsa eğer…
Bay Adams’tan Bay Jefferson’a…
ister bir domuz patikası, ister ahırı olsun veya temsilci odası olsun…
On altıncı Louis salağın biriydi
Salağın biriydi İspanya Kralı, Napoli Kralı bir salaktı
Bin milden daha fazla bir mesafe olmasına rağmen
her hafta iki elçi gönderirlerdi birbirlerine, anlatmak için
öldürdüklerini… Sardunya Kralı
tıpkı Bourbon’lar gibi, salaktı,
Portekiz Kraliçesi bir Braganza idi ve doğası gereği budalaydı
Prusyalı Frederic’in halefi, tam anlamıyla büyük bir domuzdu
hem bedenen hem de fikren, Gustavus ve Avusturya’nın Joseph’i
sizin de bildiğiniz üzere gerçek manyaklardı, ve Üçüncü George’a
deli gömleği giydirilmişti,

orada yaşlı Catherine’den başka kimse yoktu, ki çok geç kalınmıştı
toplanmak için…

amaçlarımız için
yetiştirdiğimiz hayvanların kişilikleri ve eğilimlerini
değiştirme konusundaki sürekli denemelerimizle…

a guisa de leon
Yine yiyiyor birbirlerini Avrupa’nın yamyamları
quando si posa.

 

Ezra Pound (1885-1972)

Çeviren: İsmail  Haydar Aksoy

Reklamlar