106.Kanto’dan

Ve böyleydi O’nun kızı; (1*)
Demeter’in harmanisi gibi siyah, (2*)
gözler, saçlar?
Dis’in gelini, (3*)
Phlegethon Kraliçesi, (4*)
etrafındaki sis gibi donuk kızlar?
İnsanların gücü tahıldadır
DOKUZ ferman, 8inci makale, Kuan (5*)
Kuan Tzu
Öyle yavaştır gülün açılması.
Bir kibrit alevlenir gözlerin ocağında,
sonra karanlık
“Venedik şalları Demeter’in harmanisinden”
Tzu bazı şeylere yöneltebilir,
fakat buraya değil,
Kuan Chung’un zamanında nasıl yönetilirdi, (6*)
fakat Patera’da beyaz altın kap (7*)
Helen’in memeleri vermişti bunu.
O DEOS, (8*)
koşup durursun burçlar kuşağında,
yanlışlıkla adı anılmaz Caledon’un hiç, (9*)
bellekte değil,
sonsuzlukta
ve “değişen yönlerde adını değiştiren
bir rüzgârın soluğu gibi”,
Apeliota (10*)
yukarı doğru kabaran buğdayın altın ışığı için
toplanmamış
pamuk tarlasındaki Persephone (11*)
deniz dalgasına karşı granit
berraklık için
derin sular aksettirir bütün ateşi
nueva lumbre, (12*)
Toprak, Hava, Deniz
alazın mavnasında
Amazon’un, Orinoco’nun, büyük ırmakların üstünde. (13*) (14*)
”Fakat Kuan Chung için barbarlar gibi giyinmeliydik hâlâ.”

Ezra Pound (1885-1972)

Çeviren: İsmail  Haydar Aksoy

Çeviri Notları:
(1*) O’nun kızı: Demeter’le Dis’in kızı Kore.
(2*) Demeter: Toprak ve Bereket Tanrıçası. Eleusis’te siyah matem kıyafeti giymişti.
(3*) Dis: Roma mitolojisinde yeraltı tanrısı.
(4*) Phlegethon: Grek mitolojisine göre, ölüler ülkesi Hades’teki beş ırmaktan biri. “Ateş Irmağı” olarak da anılır.
(5*) DOKUZ ferman, 8inci makale, Kuan: Kuan Chung tarafından yazılmış olan Kuan-tzu adlı eser. 8inci makale yönetim ilkeleri hakkındadır. Bu ilkeler arasında, herkesin tarlasını sulamaya hakkı olduğu, komşu ülkelere tahıl ihracatının yasaklanmaması gerektiği gibi ilkeler yer alır. Kanto’nun bu bölümünde Pound, Kung-fu-tzu (Konfiçyüs) ile Kuan Chung arasındaki tarım politikası ve uygarlık konusundaki tartışmaya yer verir.
(6*) Kuan Chung: Çinli politikacı. Tarım yönetimi ilkeleri hakkındaki Kuan-tzu adlı eseri kaleme almıştır. Kung-fu-tzu’nun görüşlerini hafifçe eleştirmektedir.
(7*) Patera: Özellikle kurban sunumunda kullanılan ayaklı ve sığ kap.
(8*) O DEOS: EY TANRI
(9*) Caledon: Latince İskoçya anlamına gelen Caledonia’nın yanlış bir şekilde yazılmış hali.
(10*) Apeliota: Doğu rüzgârı.
(11*) Persephone: Demeter’le Zeus’un kızı.
(12*) nueva lumbre: yeni ışık
(13*) Amazon: Güney Amerika’daki en uzun ırmak.
(14*) Orinoco: Güney Amerika’da Amazon’un kaynağından fışkıran bir ırmak.

Reklamlar